Maa- ja metsätalouden tehtävät

Tekniikkaa avuksi

Dronejen käyttö maatiloilla ja metsätaloudessa on yleistynyt niiden helppokäyttöisyyden myötä. Dronen avulla näet pellot ja metsät aivan uudesta näkökulmasta. Yläilmoista voidaan helposti tehdä havaintoja peltolohkojen ja metsäpalstojen kokonaisuudesta ja nykytilanteesta.

Viljelijöille ja metsänomistajille dronekuvaus tarjoaa uuden tavan havainnoida kasvustoja ja lohkon tai palstan sadontuottokykyä tai kasvua. Ympäristö ja kannattavuus hyötyvät, kun lannoitusta, kasvinsuojelu- ja hoitotoimia tehdään siellä, missä niiden tarve on.

Metsänomistajille drone kuvaus tarjoaa tarkempaa tietoa metsävaroista ja metsän kunnosta jo ennen kuin ne näkyvät ihmissilmään. Dronen avulla voidaan tehostaa metsäsuunnittelua ja metsävarojen mittausta.

Havaintolennon tekeminen on helppoa ja nopeaa, 25 minuutin lennon aikana voidaan havainnoida yli sata hehtaaria peltoa tai metsää. Lennon aikana on mahdollista nähdä dronen välittämästä videokuvasta yleistilanne ja poikkeamat lohkossa tai palstalla. Mielenkiintoisista kohteista voidaan ottaa valokuva dokumentointia ja myöhempää tarkastelua varten.

Maatalouden tehtävät

Maanviljelijä ei aina ehdi jatkuvasti tarkistamaan koko tilaansa tai peltojen kasvutilannetta, varsinkaan kevään kiireisimpinä aikoina.  

Uuden tekniikan käytön tavoitteena maataloudessa voi olla tuotannon tehostaminen, ajansäästö tai paremman yleiskuvan saaminen. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi satokauden tehostamista, riittävän kastelun varmistamista ja salaojituksen toimivuuden tarkistamista tai kasvien kasvun seurantaa. Lisäksi viljelijää kiinnostaa aina maaperän hedelmällisyyden arviointi, rikkakasvien kontrollointi tai hyönteisten ja tuholaisten havaitseminen sekä torjunta.

Ilmasta käsin alueesta luotujen viljelykarttojen avulla ongelma-alueiden tarkistus on helppoa ja huomattavasti aikaisempaa nopeampaa.

Droneja voidaan käyttää pellolla ja lohkoilla sadontuottokyvyn laskemisen lisäksi esimerkiksi kasvien kunnon määrittämiseen, karjan laskentaan sekä täsmälannoituksen suunnitteluun. Dronen avulla voidaan selvittää miten salaojat toimivat ja milloin sato kannattaa korjata.

Dronen avulla voidaan tehdä maaperä- ja lohkoanalyysejä, tarkastella kylvön ja istutuksen onnistumista, tehdä päätökset kasvinsuojeluruiskutuksista, seurata kasvustoa, määritellä kastelutarpeet ja seurata pellon ja lohkojen terveydentilaa.

Dronekartoituksen johtavana ajatuksena on, että ilmasta käsin pellon huomiota ja toimenpiteitä tarvitsevat lohkot löydetään. Tämän jälkeen voidaan selvittää tarkemmin syyt tilanteeseen ja mitä toimenpiteitä tarvitaan asian parantamiseksi, sekä esimerkiksi sadon kasvattamiseksi. 

Metsätalouden tehtävät

Metsänomistaja ei nykyään aina ehdi, kykene tai jaksa fyysisesti metsäänsä vaikka usein vaatiikin metsäpalvelun tuottajalta yhä tarkempaa tietoa metsästään. Dronella otetut ilmakuvat omasta palstasta ovat hyvä lisä kertomaan, mikä metsän tila on ja millä tavalla hoitotyöt metsässä on tehty. Ennen ja jälkeen -kuvat havainnollistavat omistajalle tilannetta hyvin.

Ilmasta käsin kuvatusta videosta saa nopeasti hyvän yleiskuvan metsästä. Yhdellä lennolla voidaan mitata 50-100 hehtaarin tila. Erityiskohteet, kuten vähälukuisempien lehtipuiden muodostamat puuryhmät tai metsälakikohteet erottuvat usein ilmakuvalta hienosti. Dronella voidaan kuvata mahdollisten metsätuhojen laajuutta ja sijaintia. Myös hyönteistuhojen laajuutta on mahdollista arvioida ilmakuvista.

Dronen kuvauksen mahdollisia käyttökohteita metsässä ovat:

 • metsien inventointi ja tilakohtaisen metsäsuunnittelun avustaminen
 • metsän tilatieto nopeasti ajantasaisena, maastotöiden vähentyminen
 • metsänomistajien rajalinjojen tarkastelut
 • ojien kunnon määritys, ojitustarpeen tai ojien perkuun suunnittelua
 • sähkölinjojen puuston hoidon ja alustan raivauksen tarpeen määrittely
 • taimikon tilan tai hoitotarpeen määrittely
 • metsässä tehtyjen töiden havainnollistaminen asiakkaille
 • hoitotyön laadun ja työjäljen seuranta, hakkuiden korjuujäljen tarkastus ja dokumentointi
 • äkilliset kartoitustarpeet, metsätuhojen kartoitus (myrsky- tai hyönteistuhoalueen rajaus)
 • metsätilan kartoitus, metsän hankkiminen tai myynti

Ilmakuvausta käytetään myös apuna myynnissä olevan metsätilan arvioinnissa. Hyvä ilmakuva tai video alueesta auttaa varmentamaan kuviokartan tietoja. Lisäksi metsätilan myyjä voi esitellä metsänsä ja mahdolliset palstaan kuuluvat rakennukset ja tontit parin minuutin videolla. Videota on helppo käyttää hyväksi myyntityössä ja jakaa tarvittaessa kiinnostuneille tahoille. Video toimii hyvin myös dokumenttina, jonka avulla voi palauttaa mieleen yksityiskohtia tilasta. Otollisia kuvausaikoja ovat mm. kevät ja syksy, jolloin eri puulajit on parhaiten tunnistettavissa.

Toteutustapa

Dronea voidaan hyödyntää maataloudessa ja metsätaloudessa havaintolentoja tarkemmin. Lennonsuunnittelu lähtee tarpeiden kartoituksesta, tiedosta siitä mitä halutaan selvittää. Tätä kautta saadaan karkea ajankohta kartoitukselle.

Dronen kartoituslento voidaan ohjelmoida halutulle alueelle, jonka drone lentää autonomisesti ja jonka kuvat ladataan edelleen prosessoitavaksi. Kuvien prosessoinnissa alueelta tulleet valokuvat yhdistetään yhdeksi isoksi koostekuvaksi (ortokuva), josta perspektiivin ja maastonmuotojen aiheuttamat vääristymät on korjattu. Tällaisessa koostetussa ilmakuvassa on kuvan tarkat sijaintiedot ja kuva on mittatarkka.

Drone ei kuitenkaan aina anna suoria vastauksia, vaan jossain tapauksessa myös uusia kysymyksiä siitä, mistä havainnot johtuvat. Koostekuvan, ortoilmakuvan perusteella lohkolla tai palstalla on helpompi kulkea etsien poikkeamien todelliset syyt asiantuntijan toimesta. Näin isojenkin pinta-alojen tarkastaminen on nopeaa, kun vaihtelua ei tarvitse lohkolla tai palstalla erikseen etsiä ja voidaan kulkea havaintojen mukaan poikkeavista kohteista toiseen selvittämässä poikkeaman varsinainen syy.

Dronen koosteilmakuvaa voidaan tarvittaessa jalostaa edelleen VARI-indeksillä (Visible Atmospherically Resistant Index, näkyvään valoon perustuva menetelmä) kasvillisuusindeksiksi. Indeksi ei sinänsä anna mitään uutta informaatiota, mutta visualisoi lohkon tai palstan vihreyttä helpommin havaittavaan muotoon. VARI-indeksiä ei voi suoraan verrata käytettyyn satelliitilla saatuun NDVI-indeksiin (Normalized Difference Vegetation Index lyhyemmin NDVI, näkyvä valo ja lähi infra-alue), joka perustuu kasvista takaisin heijastuvaan lähi-infrapunaan.

Toteutustapa perustuu sovittaviin kartoituslentoihin, joiden ajankohta riippuu siitä mitä halutaan selvittää. Kartoituslento pitää sisällään seuraavat vaiheet:

 • Tavoitteiden määrittely ja suunnittelu
 • Lentotyö, suunnitellun alueen kuvaaminen
 • Tiedon analysointi ja laskelmat
 • Tiedon hyödyntäminen ja käytännön toimepiteet

Hinnoittelu

Hinnoittelumme on seurantajakso (kertaluonteinen, ajoittainen tai jatkuva), metsä- tai peltolohkoperustainen ja johon vaikuttaa lohkon pinta-ala. Yksikkökohtaiset kustannukset alenevat kertaluonteisesta ajoittaiseen ja jatkuvaan.

Keskustellaan ja sovitaan asiasta

Olkaa yhteydessä, sovitaan miten ja millä periaatteilla voimme toimia yhdessä, mitä tavoitellaan ja mitä halutaan saada selville. Käyttäkää alla olevia linkkejä niin olemme yhteydessä teihin mahdollisimman nopeasti yhteistyön käynnistämiseksi.