Siltojen ja muiden rakenteiden tarkastukset

Drone rakennetarkastuksiin

Dronella tehtävän ilmakuvauksen käyttö rakennetarkastuksissa on yleistymässä ja sitä käytetään myös siltojen (maantie- ja rataliikenne) ja mm. kiinteiden merimerkkien tarkastuksissa. Dronet soveltuvat hyvin avuksi asiantuntijoiden silmämääräisiin tarkastuksiin. Dronella voidaan saavuttaa kustannussäästöjä erityisesti kohteissa, joiden tarkastukset vaatisivat apuvälineiksi erikoisnostureita tai rakenteisiin kiinnitettäviä tarkastussiltoja.

Siltarakenteiden tarkastukset

Drone soveltuu hyvin siltojen yleistarkastukseen, erityisesti kohteissa, joissa kuvaus voidaan tehdä sillan vierestä kannen reunan tarkasteltuna. Lisäksi Dronella voidaan tarkastella hyvin sillan kannen päällä olevia korkeita rakenteita, kuten pylonit, vaijerit ja näiden liitokset. Sillan alapuolisten rakenteiden tarkastus riippuu tilanteesta, lähinnä valaistuksesta ja tuuliolosuhteista (heikko GPS signaali > ATTI-moodi) ja tästä työstä on sovittava aina tapauskohtaisesti.

Siltojen käyttöiän aikaiset tarkastukset ovat vastaanottotarkastus, vuositarkastus, yleistarkastus ja erikoistarkastus. Drone soveltuu erityisesti silmämääräisesti tehtäviin yleistarkastuksiin, jotka ovat 5-10 vuoden välein tehtäviä päätarkastuksia. Tämän tarkastuksen tarkoituksena on tuottaa vuositarkastusta tarkempaa tietoa rakenteiden kunnosta ja vaurioista. Betonirakenteista etsitään pintahalkeamia tai merkkejä suolakorroosiosta, kun taas teräsrakenteista etsitään korroosio- ja väsymisvaurioita, säröjä tai niittien katkeamista.

Kiinteiden merimerkkien tarkastukset

Drone sopii myös kiinteiden merimerkkien, kuten majakoiden ulkorakenteiden ja ulkopintojen, sekä linjataulujen tarkastuksiin. Kuvaukset voidaan tehdä maalta tai käytössä olevasta aluksesta.

Kiinteiden merimerkkien tarkastukset ovat vuosi- ja yleistarkastuksia. Yleistarkastukset suoritetaan enintään 10 vuoden välein. Tarkastuksissa etsitään rakenteiden ikääntymisvaurioita ja pinnoitteiden vaurioita. Rakenteena voivat olla betoni-, teräs- ja puumateriaalit. Kaikkiaan merimerkeistä tarkastetaan pulttivälyksiä, korroosiota ja rikkoutuneita rakenteita. Betonista etsitään rapautumisen merkkejä tai betoniteräksen korroosiota, teräksestä etsitään korroosion merkkejä, puurakenteista lahovaurioita.

TOTEUTUSTAPA

Tarkastukset toteutetaan aina tilaajan, sillan tai rakenteiden hoitourakoitsijan ennalta laadittujen huolto- ja kunnossapito-ohjelmien mukaisesti ja turvallisuussuunnitelmaa noudattaen.

Tarkastukset suunnitellaan aina yhteistyössä hoitourakoitsijan tarkastuksesta vastaavan henkilön (sillantarkastajan tutkinto) ja/tai tiimin kanssa ja toteutetaan sovittuna aikana ja sovitulla tavalla säätila huomioon ottaen.

Teemme työt ja toimeksiannot normaalisti yhdessä hoitourakoitsijan tarkastuskoulutuksen saaneen henkilön kanssa, etukäteen varsinaista tarkastusta nopeuttamalla (keskittyminen havaittuihin kohteisiin) tai yhdessä tarkastajan kanssa. Dronekaluston käyttö tarkastustiimissä lisää huomattavasti tarkastuksen nopeutta ja tarkkuutta.

HINNOITTELU

Hinnoittelumme on rakennekohtainen ja yksikköpohjainen, sen jälkeen kun asiakkaan kanssa on sovittu tarkastuksen tavoitteet, aikataulu ja toteutustapa.

SOVITAAN ASIASTA

Ole yhteydessä, sovitaan miten ja millä periaatteilla voimme jatkossa toimia! Käytä alla olevia linkkejä niin me olemme yhteydessä sinuun mahdollisimman nopeasti yhteistyön käynnistämiseksi.